Coronavirus

Coronavirus og aktiviteter i Skjeberg Sportsklubb

Styret i Skjeberg Sport følger kontinuerlig med på retningslinjer gitt av NFF, NIF, FHI og Sarpsborg Kommune, og klubben vil til enhver tid følge disse retningslinjene.

Per 11.03.2020 foreligger det ingen restriksjoner rundt breddeaktiviteten og trening/kamper kan gå som normalt.

Så fort det eventuelt foreligger ny informasjon/nye retningslinjer, sendes dette ut.


Alle spillere (foresatte), trenere og lagledere bes lese rådene som er gitt av FHI og følge og holde seg oppdatert på disse til enhver tid!!

I korte trekk:

Du kan også lese mer om Corona på FHI sine hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

---------------------------
Leo RevisjonEidsberg Sparebank
Forsiden