Coronavirus

Coronavirus og aktiviteter i Skjeberg Sportsklubb

Styret i Skjeberg Sport følger kontinuerlig med på retningslinjer gitt av NFF, NIF, FHI og Sarpsborg Kommune, og klubben vil til enhver tid følge disse retningslinjene.

Per 11.03.2020 foreligger det ingen restriksjoner rundt breddeaktiviteten og trening/kamper kan gå som normalt.

Så fort det eventuelt foreligger ny informasjon/nye retningslinjer, sendes dette ut.


Alle spillere (foresatte), trenere og lagledere bes lese rådene som er gitt av FHI og følge og holde seg oppdatert på disse til enhver tid!!

I korte trekk:

Du kan også lese mer om Corona på FHI sine hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

---------------------------

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020
Skjeberg Sportsklubb avholder sitt årsmøte i henhold til vedtektene kl 1900 den 10.mars på klubbhuset, 2 etg møterom Thor Walberg.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker sendes på mail til 
post@skjebergsport.no .

Årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelige på www.skjebergsport.no 1 uke før årsmøtet. (de vil ligge i bunnen av denne artikkelen)

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemskontingent være betalt for 2019, årets kontingent forfaller ikke før 1 april. Evt nye medlemmer som har betalt kontingent for 2020 har stemmerett dersom kontingent er betalt 1 mnd før årsmøtedato. Alle som møter opp på årsmøtet har talerett.

Lars Ole Molteberg
Styreleder

Årsmøtepapirer:

Regnskap

Kommentarer til regnskap

Budsjett

Årsmøtedokument
 

Nyttårshilsen 2019

Nyttårs hilsen fra leder.

Det nærmer seg et nytt tiår og vi kan se tilbake på et tiår med store forandringer på Sporten. Siden 2010 har alle Sporten medlemmer bidratt til at vi har et anlegg vi kan være stolte av.

2011: Ny 11’er kunstgress.
2014: Nytt klubbhus og ny større parkeringsplass.
2015: Ny traktor, klubbhus ferdigstilt.
2016: Nytt og bedre utstyr til vedlikehold av kunstgressbane.
2019: Mål til Amerikansk fotball satt opp på 11’er kunstgress.
2019: Nytt lagerskur til traktor og vedlikeholdsutstyr.
2019: Lånt ut grunn til Skjeberg Cyckle klubb for bygging av pump track for barn og unge.
2019: Grunnarbeider til ny 9’er kunstgress ferdig, dessverre var været for dårlig til at banen ble helt ferdig.
2019: Asfaltert områder rundt garasjen og bane.
2019: Nye innbytterbenker til 11’er bane.
Alt dette har blitt utført med mye dugnadsarbeider fra våre medlemmer. Det stiller opp mange på våre dugnader, vi hadde ikke klart dette uten alle velvillige medlemmer og foreldre.

Les mer: Nyttårshilsen 2019

Turnering

Sporten Cup 2020.

Sporten cup 2020 arrangeres 18 april, første kamp kl 0900 (normalt begynner de yngste først)
Kampoppsettet legges ut ca 1 uke før.

Her er link til påmelding: 
https://sportencup.cups.nu/

Alle lag spiller sine kamper i løpet av fire timer, enten på formiddagen eller ettermiddagen.
5’er fotball for gutter og jenter 6-9 år.
7’er fotball for gutter og jenter 10-11 år.

9’er fotball på vår helt nye 9’er bane for gutter og jenter 12 år.

Cupen er gratis for jentelag!

Hvert lag får spille minimum 3 kamper av 2 x 12 min.

NFF`s spilleregler og kampreglement vil bli fulgt.

Kampene vil foregå på kunstgress.

Priser for påmelding:

Guttelag 500 kr.

Det er premier til alle deltakere


For mer info send en mail til post@skjebergsport.no eller til Turneringsansvarlig Monica O. Stordal morsto2@online.no
 

Minifestival 31 august

31.august arrangerer Skjeberg Sport Minifestival for NFF Østfold på Sporten. Minifestval er 3 v 3 cuper for barn i alderen 6 og 7 år, både jenter og gutter.
Det kommer omtrent 100 lag til Sporten, kampene starter kl 10 og siste kamp er ferdig kl 1620. Det skal spilles på totalt 8 baner. 3'er bane er bane med vant/ nett rundt, banemål er 10 x 15 meter.
Under finner dere linker til kampoppsett og puljeoppsett.

Her er linker til kampoppsett (klikk på teksten):

Generell info Minifestivaler

Slik leser dere kampoppsett 

Kampoppsett Minifestival Skjeberg

Adressen til anlegget er Stasjonsveien 12, 1746 Skjeberg, ligger inntil RV 118 (gamle E6 ) i Stasjonsbyen. Innkjøring via Grimstadtunet fra RV118.
Parkering:
Parkering koster kr 30 og kan betales med Vipps, vi har en vippsmeny der Parkering står øverst på lista så det er enkelt å finne. Vi håper flest mulig betaler med vipps så slipper vi vekslepenger. Søk på Skjeberg Sportsklubb så finner dere oss, den kommer automatisk opp når dere er i nærheten av anlegget (ca 1 km unna) Når du er innlogget i Vipps , trykk betal så kommer vi opp ☺

Les mer: Minifestival 31 august

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019
Skjeberg Sportsklubb avholder sitt årsmøte i henhold til vedtektene kl 1900 den 21.mars på klubbhuset, 2 etg møterom Thor Walberg.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker sendes på mail til
post@skjebergsport.no .

Årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelige på www.skjebergsport.no 1 uke før årsmøtet. (de vil ligge i bunnen av denne artikkelen)

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemskontingent være betalt innen årets frist, 15 mars. Alle som møter opp på årsmøtet har talerett.

Lars Ole Molteberg
Styreleder

Årsmøtedokumenter

Rengskap, Balanse (klikk på teksten for å åpne)

Regnskap. Resultat (klikk på teksten for å åpne)

Årsmøtedokument (klikk på teksten for å åpne)
 

Side 1 av 2

«StartForrige12NesteSiste»
Leo RevisjonEidsberg Sparebank
Forsiden