Nyttårshilsen 2017

Nyttårshilsen til Skjeberg Sportsklubb.

I skrivende stund er det 3 dager igjen av 2017, og som leder ønsker jeg å takke alle våre spillere, trenere/ lagledere, støttespillere, foreldre/ foresatte for alt dere gjør for klubben vår.

Skjeberg Sportsklubb er en klubb basert på dugnad fra våre medlemmer, og det er svært gledelig å se at i Skjeberg lever dugnadsånden i beste velgående. Vi ha et flott anlegg som vi eier selv, det medfører selvfølgelig en del vedlikeholdsjobb. I tillegg til jobben som utføres av alle frivillige gjør vår vaktmester Hans Arve Mathisen en kjempejobb hver uke. Han sørger for at det blir plukket opp søppel, vedlikeholder kunstgresset og mange andre småjobber på anlegget. I løpet av året har vi fått malt garasjen og bygget miljøstasjon ved parkeringsplassen. Det er også gjort klart til bygging av skur til redskap for vedlikehold av kunstgresset. Dette skuret vil bli plassert ved siden av garasjen. I løpet av 2018 regner jeg med at vi får opp dette skuret.

Klubbhuset blir flittig brukt av både våre lag og andre. Vi leier ut 1 etg. til selskaper, utleie er en betydelig inntekt for oss. Høsten 2017 ble klubbhuset leid ut til Sarpsborg Kommune fram til den nye barnehagen bak oss ble ferdig. Det var noen ulemper for oss i denne tiden, men det gikk stort sett veldig greit. Takk til alle som ble berørt av dette for deres tålmodighet. De ansatte i barnehagen var også tålmodige og løsningsorienterte og bidro til at det fungerte greit.

I 2017 har vi for første gang på mange år hatt en fungerende rekrutteringskomite. Denne har bestått av Bjørn Inge Jensen, Øystein Larsen, Vibeke Nilsen, Pål Ranum, Anniken Bergli, Rina Henriksen og meg som leder av klubben. Vi har hatt noen møter og har gjennomført «Fotball før skolestart» som var et meget vellykket tiltak. Hele 52 barn deltok på dette de siste 2 dagene av skoleferien i august. Mange av barna var ikke tidligere medlemmer hos oss, og flere av de ble medlemmer etterpå. Vi har også fått startet opp nye lag for både gutter og jenter født i 2011. Disse tiltakene har gjort at vi ved nyttår er flere medlemmer enn vi var ved årets begynnelse. Det er veldig gledelig. Vil også rette en stor takk til de 23 guttene og jentene fra våre lag (G15/16, J13/14 og J15/17) som var med som ledere for barna på Fotball før skolestart. Anniken Bergli var med som voksen leder sammen med meg og gjorde også en kjempeinnsats.

Kamper i sesongen 2017.

Det har blitt spilt ca 200 kamper på Sporten i 2017, og takket være våre kioskansvarlige Nina Aamodt og Tove Grimsøen har det vært åpen kiosk ved de aller fleste seriekamper. Kiosken gir oss også gode inntekter. Alle foreldre/ foresatte som har bemannet kiosken fortjener også en takk.

Vårt A-lag har spilt sesongen i 6 div, og endte på en 3 plass i serien. De hang lenge med i kampen om opprykk (de 2 første), men det holdt ikke helt inn på høsten. For barne og ungdomslagene har det sikkert vært både opp og nedturer i løpet av sesongen, og forhåpentlig har den gitt minner og «Venner for livet» (det er vårt slagord for de som ikke visste det.) Mange av lagene har også deltatt på en eller flere turneringer i løpet av året.

I januar sender vi ut kontingentbetaling , i år med frist 1 mars. Årsaken til tidligere frist er årsmøtet som skal avholdes innen 31 mars. Årsmøtet blir avhold i løpet av mars. Kontingentbetaling blir på samme måte som i tidligere, nettbetaling med registering. Det fungerer stort sett veldig bra, og vi har god oversikt over våre medlemmer. De som har betalt kontingent i 2017 mottar en mail med link til betalingssiden, for evt nye medlemmer ligger den samme linken på vår hjemmeside, www.skjebergsport.no . Så om du ikke mottar mailen så ligger linken der. Betalingsfristen er 1 mars, evt nye medlemmer må betale kontingent før det spilles seriekamper. Størrelsen på kontingenten bestemmes av årsmøtet året før (for 2018 er det altså bestemt på årsmøtet i mars 2017)

Som medlem i Skjeberg Sport har man noen medlemsfordeler, vi oppfordrer foreldre og andre som ønsker å støtte Skjeberg Sport til å melde seg inn som støttemedlem. Medlemsfordelene finner dere på hjemmesiden.

Vi ser nå fram til sesongen 2018, serien begynner som vanlig i April, da skal vi også arrangere Sporten Cup 2018.

Et godt Nyttår ønskes dere alle.

For styret

Lars Ole Molteberg

Leder.

Eidsberg SparebankLeo Revisjon
Forsiden Meny Klubbnyheter Nyttårshilsen 2017