Årsmøte 2019

Årsmøte 2019
Skjeberg Sportsklubb avholder sitt årsmøte i henhold til vedtektene kl 1900 den 21.mars på klubbhuset, 2 etg møterom Thor Walberg.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker sendes på mail til post@skjebergsport.no .

Årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelige på www.skjebergsport.no 1 uke før årsmøtet. (de vil ligge i bunnen av denne artikkelen)

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemskontingent være betalt innen årets frist, 15 mars. Alle som møter opp på årsmøtet har talerett.

Lars Ole Molteberg
Styreleder

Årsmøtedokumenter

Rengskap, Balanse (klikk på teksten for å åpne)

Regnskap. Resultat (klikk på teksten for å åpne)

Årsmøtedokument (klikk på teksten for å åpne)
Eidsberg SparebankLeo Revisjon
Forsiden Meny Klubbnyheter Årsmøte 2019