Salgsdugnader

Salgsdugnader i Skjeberg Sport. På årsmøtet i høst ble det etter styrets forslag igjen åpnet for at medlemmene i Skjeberg Sport kan pålegges salgsdugnader. Vi ser gjerne at flere deltar på årsmøtet også, foreldre som ikke er medlemmer er velkommen til å si sin mening, men kun medlemmer har stemmerett. Årsaken til at vi ønsker salgdugnader/ økte inntekter er at vi er i gang med planlegging av nytt klubbhus. Et nytt klubbhus koster en del penger og vi trenger derfor å øke våre inntekter. Det er stort behov for bedre fasiliteter spesielt på garderobesiden, vi har i dag bare 2 garderober. Når det er kamper kan det være opptil 4 kamper samme dag, og for alle fra 12 år og oppover ønsker vi å kunne tilby garderober til både våre motstandere og egne spillere. Et nytt klubbhus tror jeg vil gi oss som klubb et løft , det er vår ambisjon at det skal være en møteplass for foreldre som kjører sine barn til trening i tillegg til garderobedelen. Det har også noen løse planer om aktiviteter for foreldrene (gågruppe, damegruppe og lignende). Når det gjelder årets kalendersalg har jeg lyst til å fortelle litt om bakgrunnen til at styret har valgt å gå for denne. Kalendersalget har en stor fordel, vi betaler ikke noe for kalenderne, de er finansiert av sponsorene som er trykket i den. Alle salgsinntekter går derfor rett i klubbkassa. Vi mener derfor at dette gir oss mulighet til gode inntekter med lav risiko for klubben. Jeg mener også at det er et produkt som er mulig å selge. Vi som sitter i styret har ønske om å gi medlemmene et så godt tilbud som mulig, derfor mener vi at et nytt klubbhus er nødvendig. Da må vi øke inntektene våre. Vi har også søkt støtte til prosjektet fra flere steder (Gjensidigestiftelsen blandt annet) som vi håper kan hjelpe oss. I løpet av vinteren regner jeg med at vi har dato for byggestart klart. Tusen takk til dere som har gitt oss tilbakemeldinger, fortsett med det. Lars Ole Leder
Leo RevisjonEidsberg Sparebank
Forsiden Meny Klubbnyheter Salgsdugnader