G/J 2016

Per dags dato har vi dessverre ikke et eget 2016 lag.

Planen er å starte opp et eget 2016 (eventuelt 2015/2016) lag ila sommeren 2021.

Mer informasjon kommer her og på sosiale medier