JR Lag

Per Olaussen
Lagleder / Hjelper
Bjørn Inge Jensen
Lagleder / Trener
Patrik Olsen
Trener
Jan Pettersen
Trener