Fair play

Fair play er samlebetegnelsen for verdiarbeidet til NFF. Det handler om respekt, både for med- og motspillere, samt dommere og andre aktører rundt kampen. Fair play er noe Skjeberg Sportsklubb setter høyt, og vi ønsker at våre spillere, trenere og ledere skal bygge opp under disse retningslinjene.

For å sørge for Fair play skal det alltid være en kampvert til stede på alle Skjeberg Sportsklubbs hjemmekamper. Kampverten har følgende ansvarsområder:

  • Ta imot dommere og lagene som kommer, og vise dem til riktige garderober og baner.
  • Bistå hjemmelaget i å holde fair-play møte.
  • Sørge for at tilskuere oppholder seg på motsatt side av innbytterbenkene.
  • Ta kontakt med tilskuere dersom det skulle oppstå problemer på sidelinjen.
  • Ta kontakt med trenere dersom det skulle oppstå problemer ved innbytterbenkene.

Gjennom disse tiltakene håper vi å skape et miljø der fair play står i sentrum og alle kan glede seg over fotballen.

Kontaktpersoner

Anette Ødegård-Nilsen
Fair play ansvarlig
45663475
Ane Røste
Fair play medlem
95797750
Eirik Fauske
Fair play medlem
99452406