Støtte til medlemskontingent

Dersom du eller din familie sliter med betaling av medlemskontingent skal ikke det være noe hinder for at barn og unge skal kunne delta på fritidisaktiviteter.

Sarpsborg Kommune har gode støtteordninger og Skjeberg Sport søker på vegne av deg. Det er kun et fåtall personer i Skjeberg Sport som håndterer dette og alt behandles konfidensielt.

Send en mail til medlem@skjebergsport.no så tar klubben tak i saksgangen. Vi trenger ingen begrunnelse annet enn at det er litt vanskelig å betale kontingent og treningsavgift.

Trang økonomi skal ikke hindre barn og unge i å delta på en fritidsaktivitet. og ordningen gjelder til og med fylte 19 år.

Du kan lese mer om ordningen her:
https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#heading-h2-7