Medlemsvilkår*

Først og fremst, tusen takk for at du eller ditt barn ønsker å være med i Skjeberg Sport. Før vi drar i gang med det som virkelig er gøy, må vi informere om hva som forventes av deg som medlem eller foresatt til et medlem hos oss.

Kontingent

Kontingenten/treningsavgiften sendes ut 2 ganger i året. En gang jan/feb og en gang jul/aug. Forfall er 1 måned fra utseldelsesdato. Kontingenten dekker blant annet forsikring, derfor er det er viktig at den betales. Spillere som ikke har betalt kontingent, kan nektes å delta på organiserte treninger og kamper i regi av klubben. Men, fotball er et sted for alle, så har man ikke mulighet til å betale av ulike årsaker, kan man søke støtte til kontingent. Du kan lese mer om det her.

Spillere fra fylte 12 år vil bli registrert i fotballens systemer (FIKS). Har man vært medlem i annen klubb tidligere, kan overgang være nødvendig før man kan spille kamper.

Utmelding

Det er selvfølgelig trist hvis noen vil forlate oss og da er det noen retningslinjer vi må følge. All utmelding skal skje via dette skjemaet.

Spiller må også ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser ovenfor klubben og levert tilbake drakt. Se mer om drakt i avsnittet under.

Drakt

Når du eller noen du er foresatt for melder seg inn i Skjeberg Sport får han/hun utdelt en spillerdrakt, en shorts og ett par strømper. Shorts og strømper er deres, men drakten forblir klubbens eiendom. Denne skal ikke brukes til annet enn kamp, og skal leveres tilbake hvis du slutter. Skulle du trenge større drakt, så byttes den selvfølgelig ved behov. Skulle den gå i stykker, så byttes den den også. Men det som er viktig å huske på; skal du ha ny drakt, må den gamle leveres.

Ikke innlevert drakt faktureres med kr 700,-

Short og strømper kan kjøpes i kiosken.

Dugnader

Selv om det ikke finnes noe som heter dugnadsplikt er det viktig å tenke på at: Stiller ikke du eller foresatte opp, blir det ingen lokal idrett.

Vi deler dugnadene opp i tre kategorier ila året:

 • Arbeidsdugnader
 • Salgsdugnader
 • Eksterne dugnader

Har man flere barn i klubben stiller man på dugnad for alle lag de representerer.

Faste arbeidsdugnader
 • Vår- og høstdugnad på klubbhus og anlegg som innebærer vask av tak, vegger, vinduer på klubbhus. Diverse utendørs vedlikehold, reperasjoner av klubbhus og rydding på anlegget.
 • Kioskvakt som vi har på alle klubbens hjemmekamper. Her rullerer vi på å drifte klubbens kiosk.
 • Ukentlig rengjøring av klubbhus i sesong, som innebærer vask av garderober og toaletter.
 • Fairplay-kampvert er noe som er forankret i NFFs reglement og som kreves på alle lags hjemmekamper. Her stiller man kun på eget lags kamper. Les mer her
 • Treningsvakt. Les mer på side 6 i klubbens sportsplan
 • Det er ikke åpnet for å «kjøpe seg fri» fra arbeidsdugnader.
FASTE Salgsdugnader

Foreldrelaget i Skjeberg Sportsklubb arrangerer en salgsdugnad i vårsemesteret og en salgsdugnad i høstsemesteret.

Overskuddet fra salgsdugnadene skal gå tilbake til lagene og spillerne i form av støtte til deltagelse på cuper, generell økonomisk støtte til lagene for sosiale arrangementer, felles innkjøp av personlig utstyr som drikkeflasker, overtrekksdresser luer o.l

Det er åpent for å «kjøpe seg fri» fra salgsdugnader.

 • Salgsdugnad vår. Gjennomføres innen utgangen av mai hvert år.
 • Salgsdugnad høst. Gjennomføres i månedskiftet sept-okt.
FASTE EKsTERNE DUGNADER

Skjeberg Sportsklubb er en av Sarpsborg 08s samarbeidsklubber, og i den forbindelse forventes det at vi stiller til dugnad under to av Sarpsborg 08s hjemmekamper hver sesong.

For oss innebærer det:

 • 10 vakter; voksne som skal scanne billetter, visitasjon ved inngang, være tilstede rundt tribuner under kamp og rydde tribuner etter kampslutt.
 • Inntil 16 ballhentere som er 12år eller eldre som skal hente baller og ha kontroll på baller som forlater banen. Disse skal også hjelpe til å rydde tribuner etter kampslutt.
 • Inntil 22 maskoter som skal gå inn på banen sammen med hjemme- og bortelag før kampstart.

* Disse vilkårene gjelder ikke Olavs Menn