Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Er du over 18 år kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.  Er du under 18 år må du fylle ut søknad på papir og sende i posten.

Slik søker du elektronisk (Skjeberg Sport):

Du sender en epost til politiattest@skjebergsport.no. Denne eposten skal inneholde et ferdig utfylt PDF dokument som du finner ved å trykke her: Forhåndsutfylt skjema for politiattest – Idrett.

Du får da en epost i retur med med signert formålsskjema fra klubb. Dette skjemaet skal du bruke som vedlegg når du søker om attest elektronisk på https://attest.politi.no. Der logger du inn med BankID som bekrefter hvem du er.

  • Kategori, velg: Frivillige organisasjoner
  • Formål, velg: Frivillige organisasjoner
  • Legg til vedlegget (formålskjema) som du fikk på steget over

Når du mottar attesten fra politiet kan du enten sende den på epost tilbake til politiattest@skjebergsport.no. Det er ingen krav om at klubben skal arkivere denne, kun loggføre at den er forevist så selve eposten med vedlegg blir slettet. Du kan også vise denne frem fysisk for ansvarlig for politiattester og dette kan avtales direkte.

Dersom du ikke ønsker å sende epost til klubben for å få tilsendt formålskjema, kan du kontakt anvarlig for politiattester og avtale å møte for å få skjema signert.

Ansvarlig for politiattester i Skjeberg Sport er:

Hovedansvarlig: Jens Mikkel Ørseng, tlf. 90506564
Vara /stedfortreder: Rolf Aamodt, tlf. 97117623