Gutter 2016

Josten Berger Olsen
Trener / lagleder
Roger Holen
Hjelper
Stig Kjærnsbekk
Hjelper
Martin Andreas Martinsen
Hjelper