Om klubben

Skjeberg Sportsklubb ble grunnlagt den 9. april 1930. Klubbens fasiteter ble betydelig utvidet på begynnelsen av 1980-tallet, med oppføringen av nytt klubbhus og fornyelse av garderobene, som økte til to enheter.

Frem til rundt 1990 var klubbens eneste bane en gressbane. I løpet av denne tiden ble det imidlertid bygget en grusbane med belysning, noe som gjorde det mulig med trening i vintermånedene.

På 1990-tallet ble det bygget en garasje med et kontor i andre etasje.

I 2005 klubben kjøpte klubben området bak klubbhuset. Her ble det anlagt et treningsfelt med gress, samt parkeringsplass.

Arbeidet med å etablere en ny kunstgressbane startet i 2010 og ble fullført høsten 2011, noe som markerte en betydelig modernisering av klubbens fasiliteter.

I høstsesongen 2014 gjennomgikk klubbhuset en omfattende renovering. Det gamle huset ble revet og erstattet av et nytt. Mye av den innvendige jobben ble utført av klubbens medlemmer og foreldre, som viste en imponerende innsats og samhold.

I 2020 tok Skjeberg Sportsklubb hensyn til både spiller og miljø – klubben valgte å etablere en ny 9-er  kunstgressbane av typen Legacy 35 BioFlex . Systemet svarer både til FIFA Quality og Quality PRO, noe som gjør det egnet for både bredde- og toppfotball.