Om klubben

Skjeberg Sportsklubb ble stiftet 9 april 1930. 

Tidlig på 80-tallet ble det bygget et nytt klubbhus, og garderobene (2 stk) ble fornyet.

Fram til ca 1990 hadde klubben kun gressbane, da ble det bygget en grusbane med belysning som gjorde trening på vinterstid mulig. 

På 90 tallet ble det også bygget garasje med kontor i 2 etg.

I 2005 kjøpte klubben arealet bak klubbhuset og anla treningsfeltet med gress. Også arealene som er dagens parkeringsplass var en del av dette kjøpet.

I 2010 begynte arbeidet med ny kunstgressbane, og denne ble innviet høsten 2011.

Høsten 2014 ble klubbhuset revet og et nytt klubbhus ble satt opp. Mye av jobben innvendig i klubbhuset ble utført av klubbens medlemmer og foreldre.

I 2020 vil deler av grusbanen (som ikke har vært brukt til fotball siden 2012) gjøres om til en 9’er kunstgressbane.

Her er et litt mer utfyllende historie dokument: