G/J 2017

Blandingslag for gutter og jenter født 2017

Anette Ødegård-Nilsen
Trener / lagleder
Ole-Jørgen Ødegård-Nilsen
Trener
Hannah Løkkebakken
Hjelper
Benedikte Bråthe
Hjelper