Kontaktpersoner

Lars Ole Molteberg
Leder

Dommeransvarlig
Dommerkontakt
Baneansvarlig

Christian Bråthe
Nestleder

Jenteansvarlig
Spond/kontigent kontakt

Jens Mikkel Ørseng
Sportslig utvalg

Sportslig leder


Ole Jørgen Mathisen
Marked

Markedskontakt
Sponsoransvarlig

Rolf Aamodt
Sportslig utvalg

Barnefotballansvarlig

Ole Fredrik Aamodt
Sportslig utvalg

Materialforvalter
Overgangsansvarlig

Monica Olseng Stordal
Arrangement

Turneringsansvarlig

Pål Lislerud
Amerikansk fotball

Lagleder
Kontaktperson

Kenneth Torper
Utleie

Klubbhus

Nina Aamodt
Utleie

Klubbhus


Ellen Skomdal
Kiosk

Kioskansvarlig


Sten Rudi Engen Karlsen
Økonomi

Kasserer


Natalie Gretland
Foreldrelag

Leder