Kontaktpersoner

Christian Bråthe
Styreleder

Jenteansvarlig

Lars Ole Molteberg
Bane/anlegg

Overgangsansvarlig
Bane/anleggsleder

Jens Mikkel Ørseng
Sportslig utvalg

Sportslig leder
Asnv. politiattester

Politiattester
Alexander Lislerud
Styremeldlem / Sportslig utvalgRolf Aamodt
Sportslig utvalg

Barnefotballansvarlig
Vara politiattester

Eirik Fauske
Sportslig utvalg

Dommeransvarlig
Dommerkontakt

Ole Jørgen Mathisen
Marked

Markedskontakt
Sponsoransvarlig

Sten Rudi Engen Karlsen
Arrangement

Turneringsansvarlig

Pål Lislerud
Amerikansk fotball

Lagleder
Kontaktperson

Monica Engen Karlsen
Utleie

Klubbhus


Sara Kreutz
Kiosk

Kioskansvarlig


Ane Røste
Økonomi

Kasserer


Viggo Amundsen
Foreldrelag

Leder


Martin Andre Aamodt
SoMe

Facebook
Instagram
o.l.

Victoria Kværner Eriksen
Medlemsansvarlig