Kontaktpersoner

Christian Bråthe
Styreleder

Jenteansvarlig

Lars Ole Molteberg
Bane/anlegg

Leder

Jens Mikkel Ørseng
Politiattester

Ansvarlig for politiattester

Politiattester
Alexander Lislerud
Styremedlem / Sportslig leder

Sportslig utvalg

Joakim Kristiansen
Leder barnefotball

Sportslig utvalg

Rolf Aamodt
Leder ungdomsfotball

Vara politiattester

Eirik Fauske
Dommeransvarlig

Dommerkontakt
Sportslig utvalg

Ole Jørgen Mathisen
Marked

Markedskontakt
Sponsoransvarlig

Sten Rudi Engen Karlsen
Turneringsleder

Arrangement

Pål Lislerud
Amerikansk fotball

Lagleder
Kontaktperson

Monica Engen Karlsen
Turneringskomité

Turneringskomité 


Andrea Skullestad-Janik
Utleie

Ansvarlig for utleie av klubbhus


Sara Kreutz
Kiosk

Kioskansvarlig


Ane Røste
Nestleder / Økonomi

Nestleder
Kasserer


Viggo Amundsen
Foreldrelag

Leder


Martin Andre Aamodt
SoMe

Facebook
Instagram
o.l.

Victoria Kværner Eriksen
Medlemsansvarlig

Sekretær
Medlemsansvarlig