Kontaktpersoner

Christian Bråthe
Styreleder

Jenteansvarlig

Thomas Martinsen
Nestleder (styret)Lars Ole Molteberg
Bane/anlegg

Overgangsansvarlig
Bane/anleggsleder

Jens Mikkel Ørseng
Sportslig utvalg

Sportslig leder
Asnv. politiattester

Rolf Aamodt
Sportslig utvalg

Barnefotballansvarlig
Vara politiattester

Eirik Fauske
Sportslig utvalg

Dommeransvarlig
Dommerkontakt

Ole Jørgen Mathisen
Marked

Markedskontakt
Sponsoransvarlig

Monica Olseng Stordal
Arrangement

Turneringsansvarlig

Pål Lislerud
Amerikansk fotball

Lagleder
Kontaktperson

Nina Aamodt
Utleie

Klubbhus


Ellen Skomdal
Kiosk

Kioskansvarlig


Sten Rudi Engen Karlsen
Økonomi

Kasserer


Natalie Gretland
Foreldrelag

Leder


Martin Andre Aamodt
SoMe

Facebook
Instagram
o.l.

Victoria Kværner Eriksen
Medlemsansvarlig