Styret 2023

Christian Andre Bråthe
Styreleder
EpostEpostMobil
Ane Røste
Nesteleder / Kasserer
EpostMobil
Jens Mikkel Ørseng
Styremedlem / Leder Sport
EpostMobil
Alexander Lislerud
Styremedlem / Medl. Sport
EpostMobil
Sten Rudi Engen Karlsen
Styremedlem / Turnseringsansvarlig
EpostMobil
Lars Ole Molteberg
Styremedlem / Bane og anleggsleder
EpostMobil
Victoria Kværner Eriksen
Styremedlem / Sekretær / Medlemsansvarlig
Viggo Amundsen
Styremedlem / Foreldrelagsleder
Martin Andre Aamodt
Styremedlem / Ungdomsrepresentant
Pål Lislerud
Styremedlem / Amerikansk fotball
EpostMobil