Kategorier
Klubb

Nyttårshilsen 2019

Det nærmer seg et nytt tiår og vi kan se tilbake på et tiår med store forandringer på Sporten. Siden 2010 har alle Sporten medlemmer bidratt til at vi har et anlegg vi kan være stolte av.

 • 2011: Ny 11’er kunstgress.
 • 2014: Nytt klubbhus og ny større parkeringsplass.
 • 2015: Ny traktor, klubbhus ferdigstilt.
 • 2016: Nytt og bedre utstyr til vedlikehold av kunstgressbane.
 • 2019: Mål til Amerikansk fotball satt opp på 11’er kunstgress.
 • 2019: Nytt lagerskur til traktor og vedlikeholdsutstyr.
 • 2019: Lånt ut grunn til Skjeberg Cyckle klubb for bygging av pump track for barn og unge.
 • 2019: Grunnarbeider til ny 9’er kunstgress ferdig, dessverre var været for dårlig til at banen ble helt ferdig.
 • 2019: Asfaltert områder rundt garasjen og bane.
 • 2019: Nye innbytterbenker til 11’er bane.
 • Alt dette har blitt utført med mye dugnadsarbeider fra våre medlemmer. Det stiller opp mange på våre dugnader, vi hadde ikke klart dette uten alle velvillige medlemmer og foreldre.

Det er mange som har stilt opp og mange kunne vært nevnt. Men det er noen få som har utmerket seg med svært mange timers dugnadsinnsats som jeg vil rette en stor takk til.

Gjermund Bredholdt: Gjermund var en av de som brukte veldig mange timer når klubbhuset ble bygget, og har nå på høsten 2019 vært den som har ledet bygging av nye innbytterbenker. Han ledet også reising av lagerskuret til traktor med utstyr.

Jarle Nilsen: Jarle stiller alltid opp til små og store oppgaver. Var en av de med flest timer på klubbhuset, lagerskuret og nå i høst på innbytterbenkene.

John Einar Molteberg: Var med på veldig mange dugnader på klubbhuset, og har velvillig lånt ut traktor til alle vår og høstdugnader siden 2013.

Jan Thomas Karstensen: Har stilt opp på veldig mange dugnader, har bidratt med sveising av amerikanskfotball mål, vært med på fundamenter til lys på ny 9’er KG. Han ledet også foreldrelaget i 2 år.

Per Olaussen: Per har ledet gruppa for ny 9’er bane, og gjort veldig mye av forberedelsene til denne banen. Det hadde ikke blitt noen 9’er bane uten Per J

Nina Aamodt: Nina har ledet foreldrelaget, Sporten Cup, kiosken og vært en av de utleieansvarlige for klubbhuset. Hun sørger for at huset alltid har det vi trenger med innkjøp av rekvisita og utstyr til kjøkken. Nina har vært aktivt deltagende i alle år dette tiåret.

Alle som har deltatt i styre og stell siden 2010 fortjener også en stor takk. Dere har alle gjort en god innsats for at vi i Skjeberg har et anlegg til glede og nytte for små og store i Skjeberg.

Jeg har selv vært leder i Sporten siden august 2013. Prosjektet med nytt klubbhus var da allerede delvis planlagt, en del var allerede klart, sammen med styret og en del av nøkkelpersonene nevnt over + Øystein Moen gjennomførte vi dette prosjektet fra høsten 2014 til sommer 2015.

Jeg har vært leder i 7 år når vi kommer til årsmøtet i 2020, det har vært en hyggelig og travel tid med mange større og mindre prosjekter. Takket være mange gode støttespillere i styret og stell har det gått veldig bra. Jeg anbefaler alle som har lyst til å stille opp for klubben vår i styre eller komiteer, det er veldig lærerikt, og man blir kjent med mange hyggelige og hjelpsomme mennesker. Alle oppgaver tar selvfølgelig noe tid, men så lenge vi er mange til å dele på oppgavene så rekker de fleste det i en travel hverdag. Den tiden man bruker på slike oppgaver er vel verdt det for at Skjeberg skal være et fint sted å vokse opp og bo. Det bygges stadig nye boliger i Skjeberg, det lover godt for rekrutteringen til våre lag i tiden som kommer.

Vi har nå et anlegg som er godt rustet til mange små og store spillere av Amerikansk fotball og fotball. Samarbeidet med SCK gjør også at anlegget vårt har blitt allsidig og enda bedre. SCK har laget en flott bane og det er stor aktivitet rundt denne klubben også.

Skjeberg Sportsklubb Amerikansk Fotball, Olavs menn, har også hatt en flott utvikling siden de kom med i klubben vår i 2016. De har startet opp damelag og ungdomslag. Vi håper det kommer enda flere både damer og ungdommer til denne delen av klubben også. Seniorlaget deres spiller for 2. året i Eliteserien for Amerikansk fotball.

Til sist vil jeg også rette en stor takk til alle trenere, lagledere og foreldrekontakter som gjør at vi kan ha lag i de aller fleste års trinn, og nye ressurspersoner kommer inn hvert eneste år. Disse oppgavene er minst like viktige som alle andre verv. Ved å delta rundt et lag får man dessuten en veldig god mulighet til å bli kjent med både egne og andres barn på en måte man ikke gjør ellers. Jeg har selv vært lagleder for Gutter 2001 siden 2009, det har vært veldig moro stort sett hele tiden. Vi har vært på mange turer både med overnatting og uten. Det har vært en utrolig fin gjeng gutter hele veien.

Til slutt vil jeg ønske dere alle et riktig godt nyttår, vi håper det nye tiåret gir oss like mange spennende opplevelser og glede som dette tiåret har gitt oss.

Lars Ole Molteberg
Leder Skjeberg Sportsklubb 2013-2020