Kategorier
Klubb

Årsmøte 2023

Skjeberg Sportsklubb avholder sitt årsmøte i henhold til vedtektene kl 1900 den 22. mars på klubbhuset, 2 etg møterom Thor Walberg. Velkommen!

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker sendes på mail til post@skjebergsport.no.

Årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelige på her på nettsiden 1 uke før årsmøtet. (de vil ligge i bunnen av denne artikkelen)

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemskontingent være betalt for 2022, årets kontingent forfaller ikke før 1 april. Ordstyrer vil foreslå at evt nye medlemmer som har betalt kontingent for 2023 har stemmerett dersom kontingent er betalt 7 dager før årsmøtedato. Alle som møter opp på årsmøtet har talerett.

Christian A. Bråthe
Styreleder