Kategorier
Klubb

Årsmøte 2024

Skjeberg Sportsklubb avholder sitt årsmøte i henhold til vedtektene kl 19.00 den 19. mars på klubbhuset, 2 etg møterom Thor Walberg. Velkommen!

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker sendes på mail til post@skjebergsport.no.

Årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelige på her på nettsiden 1 uke før årsmøtet. (de vil ligge i bunnen av denne artikkelen)

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemskontingent være betalt for 2023 og du må fylle 15år ila 2024. Ordstyrer vil foreslå at evt nye medlemmer som har betalt kontingent for 2024 har stemmerett dersom kontingent er betalt 7 dager før årsmøtedato. Alle som møter opp på årsmøtet har talerett.

Christian A. Bråthe
Styreleder