Treningstider

Vår / sommer 2024

Gjelder fra påsken 2024

Dersom noen ønsker flere treningstider enn det som er oppsatt er lørdager og søndager stort sett ledige. Gi beskjed dersom dere vil bruke noen av disse dagene. For treningskamper, se rutiner for treningskamper. Lurer du på baneinndelingen, se baneinndeling nedenfor.