Treningstider

Vinter 2021

Gjelder fra og med mandag 1 februar 2021

Dersom noen ønsker flere treningstider enn det som er oppsatt er lørdager og søndager stort sett ledige. Gi beskjed dersom dere vil bruke noen av disse dagene. For treningskamper, se rutiner for treningskamper. Lurer du på baneinndelingen, se baneinndeling nedenfor.