Treningstider

01.08.2021 – 10.04.2022

Gjelder fra og med søndag 1 august 2021

Dersom noen ønsker flere treningstider enn det som er oppsatt er lørdager og søndager stort sett ledige. Gi beskjed dersom dere vil bruke noen av disse dagene. For treningskamper, se rutiner for treningskamper. Lurer du på baneinndelingen, se baneinndeling nedenfor.