Kategorier
Klubb

Årsmøte 2020

Skjeberg Sportsklubb avholder sitt årsmøte i henhold til vedtektene kl 1900 den 10.mars på klubbhuset, 2 etg møterom Thor Walberg.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker sendes på mail til post@skjebergsport.no.

Årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelige på her på nettsiden 1 uke før årsmøtet. (de vil ligge i bunnen av denne artikkelen)

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må medlemskontingent være betalt for 2019, årets kontingent forfaller ikke før 1 april. Evt nye medlemmer som har betalt kontingent for 2020 har stemmerett dersom kontingent er betalt 1 mnd før årsmøtedato. Alle som møter opp på årsmøtet har talerett.

Lars Ole Molteberg
Styreleder