Kategorier
Klubb

Støtte til medlemskontingent

I disse dager har det blitt sendt ut medlemskontingent for 2 halvår 2022. Høye strømregninger, matpriser, drivstoffpriser og pandemi kan sette sine spor. Og da kan treningsavgift og medlemskontingent være ekstra tungt å betale. I tillegg nærmer vi oss Jul.

Sarpsborg Kommune har gode støtteordninger og Skjeberg Sport søker på vegne av deg. Det er kun et fåtall personer i Skjeberg Sport som håndterer dette og alt behandles konfidensielt.

Send en mail til medlem@skjebergsport.no eller snakk med undertegnede, så tar klubben tak i saksgangen. Vi trenger ingen begrunnelse annet enn at det er litt vanskelig.

Trang økonomi skal ikke hindre barn og unge i å delta på en fritidsaktivitet. Ordningen gjelder til og med fylte 19 år.

Du kan lese mer om ordningen her:
https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#heading-h2-7